LOL là viết tắt của từ nào & có nghĩa là gì ?

lol-nghia-la-gi
LOL các bạn thường thấy trên facebook, yahoo, voz, xem.vn hoặc các trang mạng xã hội, ảnh chế có là viết tắt của từ: Laughing out loud, dịch sang tiếng việt là: cười lớn, cười to. LOL là viết tắt của chữ gì? LOL là từ viết tắt của các chữ “Laughing Out Loud”... more →
Posted in: Hài Trấn Thành

Rip là viết tắt của từ gì & có nghĩa là gì?

y-nghia-cua-tu-rip-trong-tieng-anh
Nghĩa của từ viết tắt rip bạn thường thấy trên facebook, voz, xem hoặc các trang web chế ảnh có nghĩa là: rest in peace dịch sang tiếng việt là: an nghĩ trong hòa bình (chết) RIP viết tắt của chữ gì? RIP là từ viết tắt của từ Rest In Peace trong tiếng Anh. Còn RIP trong tiếng... more →
Posted in: Hài Trấn Thành