Số điện thoại taxi Việt Trì – Phú Thọ

Số điện thoại taxi Việt Trì

Taxi Mai Linh Việt Trì Phú Thọ
Số điện thoại: 0210.3.688.688

Taxi An Hòa (H. Thanh Ba)
Số điện thoại: 0210.3.662.666

Taxi Thanh Tuyền
Số điện thoại: 0210.3.811.811

Taxi Oanh Khải Việt Trì Phú Thọ
Số điện thoại: 0210.3.63.63.63

Taxi Biển Xanh
Số điện thoại: 0210.3.711.711

Taxi Kim Ngân
Số điện thoại: 0210.3.91.29.29

Taxi Hồng Ngọc
Số điện thoại: 0210.3.666.888 – 0210.3.255.255

Taxi Mai Lan: 0210.3.855.855

Taxi Mai Đạt: 0210.3.950.950

Taxi Nam Cường: 0210.3.68.68.68

Taxi Nam Dương: 0210.3.66.88.66

Taxi Phú Thọ: 0210.3.822.822

Taxi Tam Gia: 0210.3.89.89.89

Taxi Thành Yến: 0210.3.823.823

Taxi Thắng Hiền: 0210.3.772.772

Taxi Tuấn Huy (H. Cẩm Khê): 0210.3.889.889

Taxi Âu Cơ: 0210.6.28.28.28

Đọc ngay:  Số điện thoại taxi Tam Điệp
Posted in: Taxi
Shares