Rip là viết tắt của từ gì & có nghĩa là gì?

Nghĩa của từ viết tắt rip bạn thường thấy trên facebook, voz, xem hoặc các trang web chế ảnh có nghĩa là: rest in peace dịch sang tiếng việt là: an nghĩ trong hòa bình (chết)

RIP viết tắt của chữ gì?

RIP là từ viết tắt của từ Rest In Peace trong tiếng Anh.

Còn RIP trong tiếng Latin là requiescat in pace hoặc requiescant in pace.

y-nghia-cua-tu-rip-trong-tieng-anh

Dịch ra tiếng Việt thì từ RIP, R.I.P hay Rest In Peace có nghĩa là yên nghỉ,  an giấc nghìn thu. Nếu bạn là tín đồ của phim thì hãy thử nhớ lại trên các tấm bia mộ thường sẽ từ RIP hoặc R.I.P trên đó.

RIP trên facebook, haivl, xem.vn có nghĩa là gì?

Do vậy từ RIP mà bạn thường thấy trên facebook chính là lời nhắn gửi đến người đã mất với ý nghĩa là hãy yên nghỉ hoặc an giấc nghìn thu. Ở Việt Nam thì từ RIP cũng có thể xem như lời chia buồn.

Ngoài ra từ RIP còn có thể hiểu 1 nghĩa khác là nén lại. Bạn sẽ gặp các dạng như Game rip, dvd rip…. Đây là có nghĩa là game, dvd đã được nén lại để giảm dung lượng bằng những cách khác nhau.

tu khoa

  • rip co nghia la gi
  • rip viet tat chu gi

 

Đọc ngay:  LOL là viết tắt của từ nào & có nghĩa là gì ?
Posted in: Hài Trấn Thành
Shares