Rip là viết tắt của từ gì & có nghĩa là gì?

y-nghia-cua-tu-rip-trong-tieng-anh
Nghĩa của từ viết tắt rip bạn thường thấy trên facebook, voz, xem hoặc các trang web chế ảnh có nghĩa là: rest in peace dịch sang tiếng việt là: an nghĩ trong hòa bình (chết) RIP viết tắt của chữ gì? RIP là từ viết tắt của từ Rest In Peace trong tiếng Anh. Còn RIP trong tiếng... more →
Posted in: Hài Trấn Thành